Skip to content

Kjøpsvilkår

1. Generelt

Salgsbetingelsene (som man godkjenner ved å handle av oss) gjelder for salg, levering og montering av tjenester fra «InVinyl v/ Andrea Kjeldsrud» org. nr.: 924113332 til forbrukerne.
Kjøper er den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende omtalt som «du», «deg» og tilsvarende.
InVinyl v/ Andrea Kjeldsrud produserer, leverer og monterer ulike trykksaker og profilering primært innenfor vinyl til både privatpersoner og bedrifter. Når det gjelder salg, produksjon, levering og montering hos privatpersoner gjelder forbrukerkjøpsloven, mens det vedrørende salg, produksjon, levering og montering hos bedrifter er kjøpsloven som gjelder.
Forbrukerkjøp er blant annet regulert av forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven.

2. Bestillings- og avtaleprosess

Din bestilling er bindende når den er registrert hos oss. Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss. Vi tar forbehold om å annullere din bestilling dersom den er av slik art eller omfang at vi ikke er i stand til å håndtere den, uansett årsak. Dette vil være tilfellet dersom det for eksempel etterspørres størrelser som vi ikke er i stand til å produsere/tilvirke, eller trykksett vi ikke er i stand til å produsere/tilvirke.
Dette gjelder også ved avvik på vårt lager eller hvis en vare er utsolgt. Ved slike tilfeller vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om alternativer som vi kan levere ? eller oppdatert estimat over når InVinyl antar å kunne klare og levere.

Som forbruker har du rett til å gå fra kjøpet i henhold til angrerettloven, dersom vilkårene som kommer frem i angrerettloven er oppfylt.

3. Priser

Alle priser er eksklusiv merverdiavgift og frakt fra leverandør. Dette vil være spesifisert på tilbud og/eller faktura.
Dersom vi på forhånd skal prosjektere tjenesten for deg, så vil vi gi et pristilbud med et overslag om hvor mye det vil koste.

4. Levering

Alle generelle leveringstider som oppgis må anses som veiledende. Når leveringstid er oppgitt i antall dager, menes hverdager. Befrakters tid kommer alltid i tillegg. Selger forbeholder seg retten til å endre oppgitt generell leveringstid uten nærmere varsel.
Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig art i markedsføringsmateriell, eller liknende som er større en 15 % av normal utsalgspris, kan InVinyl ensidig slette eller avvise ordre. Slike feil må imidlertid korrigeres i løpet av rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

Dersom leveringen av produktet blir forsinket så vil InVinyl gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet eller produktene er utsolgt.

Prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt, får ikke tilbakevirkende kraft.

InVinyl forbeholder seg retten til å utsette leveringstidspunktet ved driftstans eller produksjons- eller leveringshindring som ligger utenfor InVinyls kontroll. Det samme gjelder ved tilfeller av force majeur.

I likhet med våre leverandører kan levert antall avvike med +- 5%.

5. Angrerett

Angrerettloven gir deg rett til å angre kjøpet. Angreretten gjelder for varer og enkelte tjenester, Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir selgeren av leveransen melding om dette (angrefrist).

Ta kontakt med selger og informer om at du ønsker å benytte angreretten.

Produksjon, konstruksjon og annen tilvirkning av vinyltrykk (som i kjøpslovgivingen omtales som «tilvirkningskjøp» omfattes også av angrerettloven, men kjøper må ved bruk av angreretten erstatte de utgifter som InVinyl har hatt i forbindelse med bestillingen. Dette omfatter også trykksaker som er påbegynte og/eller leverte fra InVinyl til kunden.

For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være tilbakelevert til selger av produktet i tilnærmet samme mengde og stand som du mottok den.
Dersom du bruker eller undersøker varen, eller varene på en måte som går utover hva som er nødvendig for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, og dette medfører at varen reduseres i verdi, kan selgeren trekke fra et beløp tilsvarende verdireduksjonen i kjøpesummen som skal tilbakebetales.

Ved bruk av angreretten så skal samtlige produkter leveres tilbake til selgeren innen rimelig tid. Kjøper har risikoen for transporten av varen tilbake til selgeren.

Forbruker skal betale et beløp som står i forhold til det som allerede er levert i tilfeller av avbestilling, jf. angrerettloven § 26 første ledd, jf. annet ledd.

Det er ikke mulig å benytte angreretten for produkter som har logo, jf. angrerettsloven § 22. For øvrig vises det til de begrensninger vedrørende benyttelse av angreretten som følger av angrerettsloven.

6. Forsinkelse av leveransen

Dersom InVinyl ikke kan levere varen eller tjenesten, eller denne blir levert for sent i henhold til avtalen, og dette ikke skyldes deg eller forhold på din side, kan du i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kap. 5 holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen eller kreve erstatning. Ved forsinkelse må krav rettes InVinyl innen rimelig tid.

7. Reklamasjon og garanti

Hvis det oppdages feil eller mangel på det som er levert, så må du innen rimelig tid gi InVinyl melding om at du ønsker å påberope deg mangelen. Fristen for å reklamere er allikevel ikke kortere enn to måneder fra det tidspunkt da du oppdaget mangelen. Reklamasjon må uansett skje senest to år etter at du overtok varen.

Dersom varen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er den seneste fristen for å reklamere fem år. Hvis du ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende.

8. Retningslinjer for personvern

Ved å akseptere salgsbetingelsene gir du også ditt samtykke til at InVinyl kan oppbevare og behandle dine personopplysninger.

9. Salgspant

InVinyl har, med mindre noe annet er avtalt salgspant i de leverte produkter som sikkerhet for kjøpesummen, inkludert renter og omkostninger, inntil disse er betalt i sin helhet jf. panteloven § 3-14 mv.

10. Endring i vilkårene

InVinyl forbeholder seg retten til å endre inneværende vilkår, herunder som følger av endringer i lovgivningen.

11. Force Majeure

Er InVinyl forhindret fra å levere eller å foreta pliktig omlevering, eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den, slik som ved brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valutarestriksjoner, opprør, knapphet på drivstoff ? så er InVinyl fritatt for sitt ansvar.
Dette gjelder også mangler, forsinkelser eller liknende tilfeller som oppstår overfor våre leverandører.